מעמד עם בסיס כבד ופאנל אזהרה גבוה – שרטוט

מעמד עם בסיס כבד ופאנל אזהרה גבוה - שרטוט

מעמד עם בסיס כבד ופאנל אזהרה גבוה – שרטוט