עמודי חסימה + שרשרת פלסטיק + עמודים גמישים + מפרידי נתיבים

עמודי חסימה + שרשרת פלסטיק + עמודים גמישים + מפרידי נתיבים

עמודי חסימה בתוספת שרשרת פלסטיק + עמודים גמישים ומפרידי נתיבים