לוח תמרורים

תמרורי אזהרה והתראה

כביש משובש

עקומה חדה ימינה

עקומה חדה שמאלה

עקומה ימינה ואח"כ שמאלה

עקומה שמאלה ואח"כ ימינה

דרך מפותלת

אזהרה והדרכה בעקומה חדה: המשך הדרך בכוון המסומן בחצים שעל התמרור

אזהרה והדרכה בעקומה חדה: המשך הדרך בכוון המסומן בחצים שעל התמרור

הכביש הולך וצר

הכביש הולך וצר מצד ימין

הכביש הולך וצר מצד שמאל

מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקוים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך

מכשול גובה: מעבר בגובה שמתחת ל- 4.80 מטר

צומת הצטלבות

צומת קמץ: ימינה

צומת קמץ: שמאלה

צומת קמץ

אזהרה והדרכה בצומת קמץ: המשך הדרך בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור

צמתי קמץ: ימינה ולאחר מכן שמאלה

צמתי קמץ: שמאלה ולאחר מכן ימינה

מעגל תנועה

רמזור

התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית מימין

התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית משמאל

התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה מימין. אין פניה ימינה או שמאלה

התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה משמאל. אין פניה ימינה או שמאלה

גודש בתנועה

רכבת מקומית חוצה. הוצב מתחתיו תמרור 629 עם חצים, תיתכן תנועת רכבות בשני הכוונים

מפגש מסילת ברזל. הוצב מתחתיו תמרור 629 עם חצים, תתכן תנועת רכבות בשני הכוונים

מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 300 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור 630 מתחתיו

מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 200 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור 630 מתחתיופס" מייצג מרחק של 100 מטר

מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 100 מטר

מקום מפגש מסילת ברזל - מסילה אחת

מקום מפגש מסילת ברזל - יותר ממסילה אחת

מעבר חצייה להולכי רגל בקרבת מקום

הולכי רגל בקרבת מקום

תנועת אופניים * בקרבת מקום

מנהרה

תמרור "עצור" 302 בהמשך הדרך

ירידה תלולה

סכנת החלקה

אבנים מידרדרות משמאל

אבנים מידרדרות מימין

פסי האטה

תנועה דו-סטרית

בעלי חיים

בעלי חיים

רכב עבודה או טרקטור חוצה

עמודי הכונה ואזהרה בצד הכביש: מחזיר אור מרובע - צד ימין של הכביש. שני מחזירי אור עגולים-צד שמאל של הכביש

עמודון להכוונה או להפרדה

מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד

תאונה

תאונה

רוח צד

תמרורי הוריה

סע ישר או ימינה

סע ישר או שמאלה

סע ישר

סע ימינה

פנה לפני התמרור

סע שמאלה

פנה לפני התמרור

סע ימינה

פנה אחרי התמרור

סע שמאלה

פנה אחרי התמרור

סע ימינה או שמאלה

סע ישר או בפנית פרסה ימינה, פנית פרסה שמאלה אסורה

סע ישר או בפנית פרסה שמאלה, פנית פרסה ימינה אסורה

סע בפניית פרסה ימינה

סע בפניית פרסה שמאלה

עבור את המקום המסומן מימין או משמאל

עבור את המקום המסומן מצדו הימני

עבור את המקום המסומן מצדו השמאלי

כניסה לדרך מהירה

אסורה הכניסה להולכי רגל, לאופניים, לרכב איטי, לעגלות יד, לבעלי חיים או לכל רכב אשר אינו מסוגל או מורשה לנוע במהירות שצויינה בתמרור 218 המוצב לפני הכניסה לדרך המהירה.

קצה הדרך המהירה

דרך לרכב מנועי שמסוגל ומורשה לנוע במהירות שאינה פחותה מזו שצויינה בתמרור בקמ"ש

דרך לרכב מנועי בלבד

רחוב משולב

קצה רחוב משולב

אזור מיתון תנועה

קצה אזור מיתון תנועה

נתיב חד- סטרי לתנועת אופניים. הנסיעה מותרת בכיוון המסומן בלבד באמצעות סימון 804

קצה הנתיב אופניים

שביל להולכי רגל בלבד

שביל לאופניים בלבד

שביל משותף לאופניים והולכי רגל בלבד

שבילים נפרדים לאופניים בלבד ולהולכי רגל בלבד בהתאמה

כביש או נתיב אגרה הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת למשלם אגרה על פי החוק התקף במקום

קצה כביש או נתיב אגרה

חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501 . הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור פנית פרסה אסורה. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926 . תמרורים (201-215)

תמרורי זכות קדימה

תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה

עצור! תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה

מעגל תנועה תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה או במסילה. עבור את מעגל התנועה מצידו הימני.

עצור! (תמרור נייד)

התקדם בזהירות (תמרור נייד)

תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים

תן זכות קדימה ב קטע דרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי

לך זכות קדימה בקטע דרך צרה לגבי התנועה מהכיוון הנגדי

לך זכות קדימה בדרך

קצה הדרך שבה יש לך זכות קדימה

תמרורי איסורים והגבלות

כביש סגור - בשני הכוונים - בפני כל רכב. הוצב תמרור מעל הרמזור – הנסיעה ישר אסורה

כביש סגור - בשני הכוונים - בפני כל רכב. הוצב תמרור מעל הרמזור – הנסיעה ישר אסורה

אסורה הכניסה לכל רכב

מחסום הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור

מחסום לפני מפגש מסילת ברזל: נמצא המחסום בשלב הורדה, עליה או במצב אופקי, עצור לפניו ו אל תמשיך בדרך, כל עוד המחסום נמצא במצב זה

אסורה הכניסה לכל רכב מנועי

אסורה הכניסה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור

אסורה הכניסה לרכב המוביל חומר מסוכן החייב בסימון על פי דין, למעט אספקת דלק וגז

אסורה הכניסה לרכב מנועי, למעט רכב דו- גלגלי

אסורה הכניסה לאופנוע

אסורה הכניסה לרכב עבודה ולטרקטור

אסורה הכניסה לבעלי חיים

אסורה הכניסה לאופניים

אסורה הכניסה להולכי רגל

אסורה הכניסה להולכי רגל, לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים, או לאופניים. הוראות התמרור יחולו על המשתמשים כמצוין בו ומספרם לא יעלה על שלושה

אסורה הכניסה להולכי רגל, לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים, או לאופניים. הוראות התמרור יחולו על המשתמשים כמצוין בו ומספרם לא יעלה על שלושה

אסורה הכניסה לכל רכב, שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור

אסורה הכניסה לרכב שגבהו –כולל המטען - עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור

אסורה הכניסה לרכב שרחבו –כולל המטען- עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור

אזור אסור ללימוד נהיגה

קצה האזור האסור ללימוד נהיגה

אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה

קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה

אסור לרכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 4 טון לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה

קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה

אזור דרכים עירוניות

קצה אזור דרכים עירוניות

מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור

מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור

קצה הקטע של מהירות מיוחדת

אסורה הפניה ימינה בפניה הקרובה

אסורה הפניה שמאלה בפניה הקרובה

אסורה פנית פרסה לימין בפניה הקרובה

אסורה פנית פרסה לשמאל בפניה הקרובה

אסורה חניית רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור

אסורה כל עצירה וחניה של רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור, אלא אם דרוש הדבר למילוי הוראות כל דין

קצה קטע הוראות התמרורים 433, 432 בלבד

אזור אסור לחנית רכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג

קצה האזור האסור לחניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג

חנייה בלעדית לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משמש את הנכה שלו ניתן התג

עצור! בקורת מכס

תמרור למסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו

כביש אזור שבו אסורה הכניסה לרכב מזהם, לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 לפי חוק העזר המקומי שחל בתחום הרשות המקומית שבה מוצב התמרור

קצה האזור שבו אסורה הכניסה לרכב מזהם

תמרורי תחבורה ציבורית

כביש או נתיב או שול לתחבורה ציבורית

הנסיעה בכביש או בנתיב, או בשול מותרת ל-רכבת מקומית, אוטובוס, מונית, אופנוע. צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו

קצה הכביש או הנתיב או השול לתחבורה ציבורית.

נתיב לתחבורה ציבורית: קו קטעים כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 514 . לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בקווי שירות בלבד. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת

התנועה בכוון המסומן בחץ הלבן מותרת לכל כלי הרכב. לרכב שנסי עתו הותרה לפי תמרור 501 מותרת גם הנסיעה בכוון הנגדי

תחנת אוטובוסים ציבוריים: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה המתכונת בשפה אחרת. שולב סמל "נכה" – האוטובוסים בקו זה הותאמו לאנשים עם מוגבלות; שולב סמל "רכבת" - הקו מוביל אל תחנת רכבת; שולב סמל "קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה" – האוטובוסים בקו זה פועלים בשעות הלילה

תחנת רכבת מקומית על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת

תחנת מוניות אסורה עצירה וחניית כל רכב אחר, פרט להורדת נוסעים

קצה תחום תחנת מוניות

מקום עצירה למונית להעלאת והורדת נוסעים בלבד. אסורה עצירה וחנית כל רכב אחר, הורדת הנוסעים והעלאתם מותרת למוניות שצוינו בלבד

תחנת הסעה לחיילים להעלאה ולהורדה בלבד

מקום עצירה לסוג מסויים של רכב ליד אבני שפה צבועות אדום - צהוב: אסורה עצירה, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד

מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו קיים מפרץ ואבני שפה: אסורה עצ ירה בתוך המפרץ או ליד קו הקטעים, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה ע"י תמרור, לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד

מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו אין מפרץ ואבן השפה אינה מסומנת או אין אבן שפה: אסורה עצירה למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד

כיווני הנסיעה המותרים בנתיב חצים על פני הדרך בצבע צהוב, עם או בלי חצים בצבע לבן או כתום

קו רציף כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב חציית הקווים אסורה. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או לרכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 501

נתיב לתחבורה ציבורית, חציה אל ומהנתיב: קו קטעים ליד קו רציף משולב עם מעוינים בצבע צהוב. חציית הקווים מותרת רק אם חציית קו הקטעים קודמת לחציית הקו הרציף. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 501

תמרורי מודיעין והדרכה

שם המחלף או הצומת: בדרך מהירה באותיות לבנות על רקע כחול, בדרך אחרת – באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר בתמרור 630 מציין את המרחק במטרים

הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך שאינה עירונית. בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק

הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך שאינה עירונית. בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק

הכוונה מוקדמת ליעדים או ליעדי ביניים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות באותיות לבנות על רקע חום.

שתי יציאות עוקבות וסמוכות: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בבהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק

הכוונה ליציאה מהדרך: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק

הכוונה ליציאה מעל לנתיב בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.

מקום היציאה מהדרך

היציאות הבאות בדרך מהירה - באותיות לבנות על רקע כחול. בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד היציאה.

יעדים או יעדי ביניים בדרכים שאינן עירו ניות: בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות - באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד מרכז היעד

מספרה של דרך: בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק, ובדרך מקומ ית – בצבע שחור. הוצב תמרור 629 מתחתיו – מציין את כוון הנסיעה הכללי

מספר הקילומטר בדרך: בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק ובדרך מקומית – בצבע שחור. החץ מראה את סדר המיספור (עולה או יורד) של הקילומטרים בכוון הנסיעה

הגדרת תנועות בנתיבים: בדרך מהירה – בחצים לבנים על רקע כחול, בדרכים אחרות – בחצים לבנים על רקע ירוק. חץ בצבע צהוב –נתיב לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501

הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים בדרכים עירוניות: יעדים מחוץ להן באותיות לבנות על רקע כחול, יעדים בתחומן – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות באותיות לבנות על רקע חום

הכוונה מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך עירונית: יעדים או יעדי ביניים מחוץ לה באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים או יעדי ביניים בתחומה באתיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות באותיות לבנות על רקע חום

הכוונה מעל הנתיבים לפני צומת בדרך עירונית: יעדים או יעדי ביניים שמחוץ לה באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים או יעדי ביניים בתחומה באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות באותיות לבנות על רקע חום

מורה דרך בצומת או במחלף בהכוונה לדרך מהירה באותיות בצבע לבן על רקע כחול בהכוונה לדרכים אחרות באותיות שחורות על רקע לבן בהכוונה לאתר תיירותי באותיות לבנות על רקע חום

כביש חד סטרי, כניסה לקטע כביש שבו התנועה מותרת רק בכוון המסומן בחץ

שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה.

שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה.

שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה

שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה

כביש ללא מוצא

כביש ללא מוצא מימין או משמאל, בהתאמה

כביש ללא מוצא מימין או משמאל, בהתאמה

חניה לכלי רכב, אלא אם נאסרה החניה על פי תמרור 820 .צוין סוג רכב מתחת לתמרור - חניה לכלי רכב מהסוג המצויין בלבד

מותרת החניה על המדרכה לרכב שמשקלו הכולל המותר עד 2200 ק"ג, בהתאם למסומן ובלי לחסום את המעבר ברוחב סביר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכה, אלא אם נאסרה החניה על פי תמרור 820

קצה המקום או הקטע המותר לחניה על הכביש, או על המדרכה, על פי תמרור 626 או 627

תמרור לאזהרה או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר- יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו

במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב

לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו

המסר בתמרור שמעליו מיועד לפונה בכוון החץ

מנהרה

קצה המנהרה

סכנת שריפות

כביש חד סטרי לרכב מנועי: לאופניים, כהגדרתם, מותרת הנסיעה גם בכוון הנגדי

מפרץ לעצירה במצב חירום

תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים

אור אדום: עצור! הוצב תמרור הוריה בצורת חץ או חצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרור. סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החציה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק.

אור אדום ואור צהוב יחד: עצור כאמור ב-701 עד להופעת אור ירוק. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום והאור הצהוב דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האור

אור ירוק: התקדם. מותר לנסוע ישר, ימינה, שמאלה או פרסה אלא אם תמרור הוריה המורכב מעל לרמזור מורה אחרת. אם מופיע אור ירוק מהבהב האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב 705. בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926

חץ ירוק לכלי רכב: התקדם. מותר לנסוע רק בכיוון המסומן על ידי החץ. פנית פרסה מותרת בכוון החץ אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם מופיע אור ירוק מהבהב האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב .705 בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי תמרור 813 או 926

אור צהוב: עצור כאמור ב-701. אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה או שנכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור ב-703 או 704.

אור צהוב מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין, בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926 .הוצב הרמזור ליד מעבר חציה להולכי רגל או לרוכבי אופנים -תן להולך הרגל או לרוכב האופניים לחצות בבטחה את הכביש.

אור צהוב מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין, בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926 .הוצב הרמזור ליד מעבר חציה להולכי רגל או לרוכבי אופנים -תן להולך הרגל או לרוכב האופניים לחצות בבטחה את הכביש.

אור לבן מלבני אופקי: עצור! סומן קו עצירה עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה עצור לפני מעבר החצייה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה עצור בסמוך לרמזור הקרוב, אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי בפנס העליון דולק

אור לבן מלבני אופקי ואור לבן עגול יחד: עצור כאמור ב-708 עד להופעת האור הלבן האנכי או המוטה. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי והאור הלבן העגול דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האות

אור לבן מלבני אנכי: התקדם. סע ישר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות .716

אור לבן מלבני מוטה: התקדם. סע ימינה או שמאלה, בהתאמה לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני. פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם האור מהבהב האות מסתיים ועומד להופיע האות 716

אור לבן מלבני מוטה: התקדם. סע ימינה או שמאלה, בהתאמה לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני. פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם האור מהבהב האות מסתיים ועומד להופיע האות 716

אור לבן מלבני אנכי ואור לבן מלבני מוטה: התקדם. סע ישר או ימינה, או ישר או שמאלה, לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני המוטה, בהתאמה. פנית פרסה מ ותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. אם האור מהבהב האות מסתיים ועומד להופיע האות 716

אור לבן מלבני אנכי ואור לבן מלבני מוטה: התקדם. סע ישר או ימינה, או ישר או שמאלה, לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני המוטה, בהתאמה. פנית פרסה מ ותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. אם האור מהבהב האות מסתיים ועומד להופיע האות 716

אור לבן מלבני אנכי ואורות לבנים מלבניים מוטים: התקדם. סע ישר, ימינה או שמאלה, פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר בתמרור אחר. אם האור מהבהב האות מסתיים ועומד להופיע האות 716

אור לבן עגול: עצור כאמור ב-708. אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה, או נכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור: 713 ,712 ,711 ,710 ,715, 714

אור לבן מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין

דמות הולך רגל עומד בצבע אדום: אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נ מצא בכביש פנהו מיד

דמות הולך רגל בצבע ירוק: מותר לחצות את הכביש בזהירות

צורת אופניים בצבע אדום: אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד

צורת אופניים בצבע ירוק: מותר לחצות את הכביש בזהירות

אור אדום מהבהב כפול לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני קו העצירה, באין קו עצירה, עצור לפני המחסום הקרוב (תמרור 404 )ובאין מחסום, במרחק 4 מ' לפחות מפס המסילה הקרוב. אסור לחצות את המסילה עד להפסקת האור האדום המהבהב הכפול ועלית המחסום. אם אינך יכול לעצור בבטחה לפני המפגש כמפורט לעיל או נכנסת אליו, השלם את מעבר המפגש ופנהו מיד.

נתיב סגור: אסור לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה, ממקום הצבת התמרור ועד תמרור 426פ או 724 או 724פ או עד הצומת הקרוב.

נתיב פתוח: מותר לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה

מעבר לנתיב סמוך: השתלב בתנועה שבנתיב הסמוך לנתיב שמעליו הוצב התמרור מימין או משמאל, בהתאמה, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת

נתיב יציאה: ליציאה מן הכביש סע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.

אור אדום; עצור ! הוצב תמרור הוריה בצורת חץ או חצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרור; סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה; סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החציה; לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב; אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק

אור ירוק התקדם; מותר לנסוע ישר, ימינה, שמאלה או פרסה, א לא אם כן תמרור הוריה המורכב מעל הרמזור מורה אחרת.

אור צהוב עצור כאמור בתמרור 727 אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה או שנכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור בתמרור 728

תמרורי סימון על פני הדרך

קו נתיב או קו ציר הכביש - קו קטעים בצבע לבן: נהג בנתיב הימני ביותר, אל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין

כביש או נתיב מתחלף קו קטעים כפול בצבע לבן: אל תיסע בנתיב זה, אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 203 ,206 עד 212 או 724 עד 724פ

קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן: נהג בצידם הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו

שביל או נתיב המיועד לאופניים סע בכוון החץ בלבד

קו קטעים צפוף בצבע לבן - אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול

קו קטעים ליד קו רצוף בצבע לבן: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של הקו הרצוף, והדרך פנויה

קו רצוף בצבע צהוב: קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה, נהג בצידו השמאלי של הקו ואל תעבור לצידו הימני אלא כדי למנוע תאונה או עיכוב לתנועה כשאתה נוסע לאט, או לשמירת הוראות כל דין

קו מלבנים בצבע לבן: נתיב לפניה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם לייעוד הנתיב

קו קטעים בצבע לבן פניה בצומת: לפניה, סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר

קו עצירה קו לבן לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה

מעבר חציה להולכי רגל: חולק מעבר חציה רחב לשניים, חצה בחצי הימני של מעבר החציה

מעבר חציה לאופניים

כווני הנסיעה המותרים בנתיב חצים על פני הדרך בצבע לבן: היכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת

נתיב נסיעה העומד להסתיים - חצים אלכסוניים בצבע לבן עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ

איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע לבן אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם

אבני שפה צבועות שחור-לבן להבלטה והדגשה של מדרכות, מפרדות ואיי תנועה בנויים

אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול החנייה מותרת בתשלום על הכביש שליד אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות תמרור 439 בצמוד ומתחת לתמרורים 626 או 627

אבני שפה צבועות אדום -לבן אסורה כל עצירה או חניה של רכב בכביש שליד אבני השפה, אלא אם הדבר דרוש למילוי הוראות כל די ן

מקומות חניה לכלי רכב מסומנים בצבע לבן: החניה במקום תהיה רק בתחומי השטח המסומן על פני הדרך. הוצב תמרור 627 וסומן שטח על המדרכה, מותר לרכב פרטי, פרטי דו - שימושי ומסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד 2200 ק"ג, לחנות על המדרכה בתחום השטח המסומן על פניה, מבלי לחסום את המעבר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכים

מקום אסור לחניה מסומן בצבע לבן אסורה חניה בתוך השטח המסומן

מקום פס האטה

תמרורים באתר עבודה

אתר עבודה בדרך. סע על פי הסימון בצבע כתום, אם סומן

קצה אתר עבודה וכל ההגבלות והאיסורים בתוכו

אזהרה והדרכה בעקומה חדה: האט והמשך רק בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור

אזהרה והדרכה בצומת קמץ: האט והמשך רק בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור

הכביש הולך וצר

הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה

הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה

מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקוים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך

תנועה דו-סטרית

שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה

שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה

שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה

שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה

מעקף

תמרור לאזהרה, להוריה,לאיסור או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו

במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב

לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו

קו נתיב או קו ציר הכביש קו קטעים בצבע כתום: נהג בנתיב הימני ביותר ואל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין

כביש או נתיב מתחלף קו קטעים כפול בצבע כתום: הנסיעה בכביש או בנתיב אסורה אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 724 או 212 עד 206 ,203 עד 724פ

קו הפרדה רצוף כפול בצבע כתום: נהג בצידם הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו

קו קטעים צפוף בצבע כתום אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ה הפרדה הרצוף הכפול

קו קטעים ליד קו רצוף בצבע כתום: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של קו ההפרדה הרצוף, והדרך פנויה

קו מלבנים בצבע כתום: נתיב לפניה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות, או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם ליעוד הנתיב

קו קטעים בצבע כתום פניה בצומת: סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר

קו עצירה קו כתום לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה

כווני הנסיעה המותרים בנתיב חצים על פני הדרך בצבע כתום, עם ובלי חצים בצבע לבן: הכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע לבן מורים על כווני הנסיעה שמחוץ לאתר העבודה

נתיב נסיעה העומד להסתיים חצים אלכסוניים בצבע כתום: עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ

איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע כתום: אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם

מחסום הדרך חסומה הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור

עמודי הכוונה, בצד הכביש הקוים האלכסוניים מוטים למטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך

חרוט להכוונה או לסימון מכשול סע על פי אופן הצבת החרוטים. אסור לעלות על המכשול המסומן בחרוט

פנס מהבהב בצבע כתום לסימון, איתות ואזהרה

לוח נייד מהבהב איתות, אזהרה והכוונה

לוח נייד מהבהב הכביש סגור

מפרץ לעצירה במצב חירום באתר עבודה

סמלים

מרכז האזור, העיר, המקום

כביש או נתיב אגרה

מעבר עילי להולכי רגל (עם מדרגות)

מעבר עילי להולכי רגל (עם כבש)

מעבר תחתי להולכי רגל (עם מדרגות)

מעבר תחתי להולכי רגל (עם כבש)

הולכי רגל

לחצן הולכי רגל לצורך חציה

נגישות לנכים

מצלמה למטרות אכיפה

גרירת רכב

יחידת משטרה

מנהרה

מעבר גבול

מחלף

צומת הצטלבות

צומת קמץ ימינה

צומת קמץ שמאלה

צומת קמץ

צומת קמץ ימינה ואחר כך שמאלה

צומת קמץ שמאלה ואחר כך ימינה

צומת קמץ לפנים ואחר כך משמאל

צומת קמץ לפנים ואחר כך מימין

מעגל תנועה

תחנת תידלוק

פתוח 24 שעות

דלק, שרות עצמי

תיקון תקרים

מוסך, תיקוני דרך, סיכה

רחיצת רכב

דלקן – דלק

פזומט

ספידומט

דלקן – סונול

שדה תעופה

נמל

רכבת

רכבת מקומית

אוטובוס

מונית

רכב פרטי

משאית

אופנוע

אופניים

רכבל

חניה

חניה מקורה

חנה וסע

מסוף מטענים

אזור תעשיה

מסוף לטיסות נוחתות

מסוף לטיסות ממריאות

בית חולים ללא חדר מיון

בית חולים עם חדר מיון כללי

עזרה ראשונה

טלפון

מסעדה

בית קפה/מזנון

קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה

השכרת רכב

אזור מנוחה

מקום להעלאה ולהורדת נוסעים

עמדת תשלום

מוסד אקדמי

עמדת מודיעין או תחנת מידע למטייל

מלון או בית הארח ה או כפר נופש

אכסניה או אכסניית נוער

אתר מחנאות (קמפינג) או חניון לילה

חקלאות תיירותית

לינה כפרית

אתר תיירות

אתר ארכיאולוגי או עתיקות

אתר קדוש ליהודים

אתר קדוש למוסלמים

אתר קדוש לדרוזים

אתר קדוש לנוצרים

מבנה או אזור בעל עניין היסטורי או אדריכלי

אתר הנצחה

מוזיאון

גלריה או סדנא לדברי אמנות יד

גן לאומי או שמורת טבע

שביל תנ"ך

אתר מורשת עולמית

יקב

דרך מסומנת לטיול המיועדת לרכב 4X4 בלבד

יער, חורש או פארק שהוכשר לביקורי מטיילים

מרינה או מעגן מוסדר

אתר מרחצאות מוסדר

מצפה או נקודת תצפית נוף

אתר בילוי ואכילה בשטח פתוח

טיולי ג'יפים

מסלול הליכה מוסדר

מקום מוסדר לטיפוס הרים או גלישת חבל

חוות סוסים או שירותי רכיבה

אתר מוסדר לדאייה בגלשן או מצנחי רחיפה

נחל

מקום מוסדר לדייג

אתר צפרות

גן חיות

חוף רחצה מוסדר

בריכת שחייה לרשות הציבור

אתר ספורט ימי

מסלול לרכיבה על אופני הרים

מרכז ספורט

אתר גלישה

עמדת טעינה לרכב חשמלי

תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי

תחנת טעינה והחלפת מצבר לרכב חשמלי