עמוד גמיש שחור גובה 75 ס”מ בקצה מדרכה

עמוד גמיש שחור גובה 75 ס"מ בקצה מדרכה

עמוד גמיש שחור גובה 75 ס”מ בקצה מדרכה