הוראות התקנה למפרידי נתיבים

יש למקם את מפריד הנתיבים במקום הרצוי.

לאחר מיקום המפריד יש לסמן חורי קידוח דרך החורים שבעמוד.

יש להזיז את המפריד ממקומו ולקדוח חורים בקוטר ובעומק בהתאם לאביזר החיבור המתאים.

נעץ דיבלים בחורים בעזרת פטיש

מקם את מפריד הנתיבים מעל החורים והדק את הברגים למקומם.

השארת תגובה