הוראות תחזוקה מונעת והמלצות לשימוש בדוקרנים

כללי מחסום דוקרנים הינו מוצר מכאני בעל שחיקה ובלאי טבעי המחייב תחזוקה מונעת שוטפת. הבלאי של מחסום הדוקרנים נקבע ע”י כמות הרכבים הדורסים אותו, מהירות נסיעתם ומספר הפעמים בהם נסעו על הדוקרן נגד כיוון הנסיעה המותר. עקב האמור לעיל מחסומי דוקרנים אינם מסופקים עם תעודת אחריות. וכדי למנוע תקלות ופנצ’רים יש לתחזק אותם באופן שוטף. האחריות על תקינות ותחזוקת הדוקרן מוטלת באופן מלא ובלעדי על הלקוח באתר. המלצות להתקנת דוקרנים
 1. אין להתקין דוקרנים בסיבוב!!!. התקנת דוקרנים מומלצת רק כאשר זווית גלגלי הרכב הנוסע בנתיב הינה ב 90° למחסום הדוקרנים.
 2. מומלץ להתקין דוקרנים רק במישור ולא בקודקוד של עליה (כמו ביציאה מחניון) למניעת פגיעה של גחון הרכב בדוקרנים.
 3. חובה לסמן מחסומי דוקרנים בדרך שנגד כיוון הנסיעה המותר באמצעות שילוט משני צידי הדוקרן.
 4. התקנת דוקרנים על אספלט תבוצע רק באמצעות יתדות ברזל תוך ריתוך קצה היתד לדוקרן.
 5. התקנת דוקרנים על בטון תבוצע רק באמצעות גמבויים רצוי בקוטר 3/8.
 6. אין לרתך דוקרן למשטח ברזל בכל מקרה!!!
 7. שחיקת דוקרנים מואצת בעקבות נסיעה מהירה על גביהם. מומלץ מאוד להאט את מהירות נסיעת כלי הרכב לפני הדוקרנים באמצעות פסי האטה.
המלצות תחזוקה לדוקרנים
 1. דוקרן פגום שחלקיו משוחררים או עקומים יש לפרק מיד עם גילוי התקלה!!!
 2. יש לאסור נסיעה על גבי דוקרן שאינו מהודק למשטח באופן מוחלט עד להידוקו באופן תקין למשטח.
 3. יש לוודא שכל חלקי הדוקרן שלמים, תקנים ומחוברים למקומם בכל עת. חלקי דוקרן עקומים  ומשוחררים יפגעו בתפקוד הדוקרן ועלולים לגרום לפנצ’רים.
 4. יש לוודא שסביבת הדוקרן נקייה ושאין לכלוך וחול המפריעים לתפקודו השוטף של הדוקרן.
 5. סביבת דוקרן מלוכלכת תגביר את שחיקת מכלולי הדוקרן.
 6. יש להקפיד שהבורג הנועל את ציר הדוקרן שלם, אינו עקום ומהודק למקומו.
 7. ציר דוקרן שיוצא ממקומו יגרום לתפקוד לקוי של הדוקרן העלול לגרום פנצ’רים.
 8. נסיעה על גבי דוקרן כנגד הכיוון המותר תגרום שחיקה מואצת ועלולה לגרום לשינוי בזווית השיניים.
 9. 15° הינה הזווית המקסימאלית המותרת לשיני הדוקרן. דוקרן שזווית שיניו  עולה על 15° מעלות הינו דוקרן פסול ויש להחליפו. זווית שיניים הגבוהה מ 15° עלולה לגרום לפנצרים.
 10. יש לשמן מעת לעת את מנגנון השיניים והקפיצים באמצעות גריז.
 11. מחסומי דוקרנים מסופקים עם קפיץ אחד לכל סט שיניים. ניתן ואף מומלץ להתקין 2 קפיצים לכל סט שיניים כדי להאריך את חיי הקפיץ ולמנוע החלפות תכופות

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

השארת תגובה